Platformdan Bağımsız E Defter

Platformdan bağımsız olarak hangi programı kullanırsanız kullanın xls, csv veya xml olarak dışarıya export edilen yevmiye bilgileri Gib onaylı E defter yazılımına aktarılarak e-defter oluşturulabilmekte ve mühürlenebilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. 444 52 90

eDefter Nedir? Ne değildir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (G.İ.B.) tarafından 2012 yılında yayınlanan 421 sıra numaralı tebliğ ile eFatura mükellefiyeti kapsamında olan bir grup mükellefin Yevmiye ve Kebir defterlerini 2014 yılı içinden başlayarak elektronik olarak hazırlamasını zorunlu kılmıştır. Sonradan yapılan değişiklikler ile isteyenlerin 2015 yılı başında uygulamaya geçebileceği kabul edilmiş ve eFatura bağlantısı kopartılarak zorunlu mükellefiyet kapsamında olmayan mükelleflerin de [...]

sıkça sorulan sorular

1.    e-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. 2.    Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?  Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur. 3. [...]

e-Deftere başvuruda gerekenler

e-Defter uygulamasına geçecek olacak mükelleflerin, uygulamaya başlamayı istedikleri aydan önceki ay içinde aşağıdakileri “Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/ ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda G.İ.B. tarafından hangi tarihte uygulamaya başlanabileceğini de içeren “e-Defter Uygulaması Kabul Yazısı” gönderilecektir.   1.       e-Defter uygulamasına başlanmak istendiğine dair dilekçe. Dilekçede uygulamaya başlanacak tarihin de belirtilmesi [...]

e-Defter Hangi Tarihte Kullanılmaya Başlayacak?

421 Sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre e-Defter mükellefiyeti kapsamında bulunan mükellefler 2014 yılı içersinde yevmiye ve kebir defterlerini elektronik ortamda düzenlemeye başlamalıdırlar (aynı tebliğin 3.2.1.b. maddesi). Bunun anlamı şudur; Defterler aylık olarak hazırlanacağından en geç Aralık ’2014 ayına ait defterler bu şekilde hazırlanmalıdır ve bu işlem en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar yapılmış [...]

e-Defter Uygulaması Hakkında

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik [...]

Yeni Nesil Ticari Paket – E-defter

Link Yeni Nesil, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Defter Uygulamasına Uyumlu Yazılım onayını almıştır. Ayrıntılı bilgi için http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar Link Yeni Nesil hakkında bilgi almak için 0212 213 93 64 nolu telefonu arayabilirsiniz