E-DEFTER UYGULAMASI

LİNK E-DEFTER

E-Defter Uygulamasının Avantajları
• İş gücü kazanımı sağlar.
• Noter onay masrafını ortadan kaldırır.
• Defterler kağıda basılmayacağı için fiziksel arşivlenmesi ne gerek kalmaz.
• Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı ,toner ve kartuş maliyetleri ortadan kalkar.
• Denetimler için ortak bir format ve standart sunar.
• Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır ve zaman tasarrufu sağlar.
• Doğayı korur.
• Süreçlere entegre çalışır.
• Daha etkin iç denetim olanağı sağlar.
• Muhasebede dönemsel kontrol disiplini oluşturur.

Link Güneş E-Defter

Vergi Usul Kanunu ve T.T.K. hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin G.İ.B tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik ortam da hazırlanması, değişmezliği ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. İlgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. e-Defter aylık olarak oluşturulur, takip eden 3.ayın sonunda e-Defter beratları G.İ.B’e gönderilir ve digital ortam da saklanır. Defterlerini elektronik biçimde tutmaya başlayanlar, kâğıt ortamında tutamazlar.

Kopyalanamaz © 2018 Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım   2000 BİLGİSAYAR

--%>