e-Defter Nedir?


-Şekil hükümlerinden bağımsız,
-Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
-Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
-Elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi defterler?

- Yevmiye
- Kebir (Büyük Defter)

Yasal Dayanaklar
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu

Elektronik Defter Genel Tebliği

Şartlar

- e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
- Mali Mührün temin edilmiş olması,
- e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi

- 2014 takvim yılı içerisinde,

Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması

- Defter hiç tutulmamış sayılır
- Re’sen takdir

Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler

- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar,
- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.

Güneş Sistemi E-Defter
Güneş Sistemi E-Defter

Kopyalanamaz © 2018 Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım   2000 BİLGİSAYAR

--%>