Link E-Defter

e-Defter Uygulaması Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin G.İ.B tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik ortamda hazırlanması, değişmezliği ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. İlgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. e-Defter aylık olarak oluşturulur,takip eden 3.ayın sonunda e-Defter beratları G.İ.B’e gönderilir ve digital ortamda saklanır. Defterlerini elektronik biçimde tutmaya başlayanlar, kâğıt ortamında tutamazlar.

e-Defter Uygulamasının Avantajları

İşgücü kazanımı sağlar.
-Noter onay masrafını ortadan kaldırır.
-Defterler kağıda basılmayacağı için fiziksel arşivlenmesine gerek kalmaz.
-Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı, toner ve kartuş maliyetleri ortadan kalkar.
-Denetimler için ortak bir format ve standart sunar.
-Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır ve zaman tasarrufu sağlar.
-Doğayı korur.
-Süreçlere entegre çalışır.
-Daha etkin iç denetim olanağı sağlar.
-Muhasebede dönemsel kontrol disiplini oluşturur.

e-Defter Uygulamasından Yararlanabilme Koşulları

421 SıraNo’lu VUK genel tebliğ uyarınca zorunlu olarak e-Defter’e tabi olan ve ya gönüllü olarak e-Defter tutmak isteyen mükelleflerin, bu uygulamadan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir;

Link E-Defter Uygulamasının Avantajları

Kopyalanamaz © 2018 Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım   2000 BİLGİSAYAR

--%>