E-Defter Giriş

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin öncelikle 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.1.1 bölümünde yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.
Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Elektronik defter uygulamasına sadece format ve standardı www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla başvuru yapılabilecektir.

Uygulamaya Giriş

Elektronik Defter Uygulamasına başvuruda bulunup Başkanlığın değerlendirmesi sonucunda e-defter tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise başvuru tarihini takip eden özel hesap dönemi ay kesri itibariyle elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Örneğin 15/9/2013 – 14/9/2014 özel hesap dönemine sahip bir mükellef 4/6/2014 tarihinde elektronik defter uygulamasına başvuru yapması ve Başkanlık tarafından başvurusu uygun bulunması durumunda 15/6/2014 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaktır.
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına, elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf formatındaki kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.
Elektronik defter uygulamasına başvuru yapacak mükellefler, başvuru formunu doldurmak için www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan “e-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi” nden yararlanabilirler.
Uygulamaya ilişkin başvuru usulleri mükellef grupları itibariyle aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. Tüzel Kişiler

• Bu grupta belirtilen mükellefler www.edefter.gov.tr/basvuru adresinde yer alan eDefter Başvuru Formu ve Taahhütnamesini doldurarak başvuruyu yapan kuruma ait Mali Mühürleri ile onaylamaları gerekmektedir.
• Başvuruların Başkanlıkça değerlendirilmesi sonucunda uygulamayı kullanma izni verilen mükelleflerin, kullanıcı hesapları Başkanlık tarafından aktive edilecek ve mükelleflere başvuru formunda belirtilen e-posta hesabı üzerinden bilgi verilecektir.

2.Gerçek Kişiler

• Gerçek kişiler www.edefter.gov.tr/basvuru adresinde yer alan e-Defter Başvuru Formu ve Taahhütnamesini doldurarak kendilerine ait Mali Mühür veya Nitelikli Elektronik İmza ile onaylamaları gerekmektedir.
• Başvuruların Başkanlıkça değerlendirilmesi sonucunda uygulamayı kullanma izni verilen mükelleflerin, kullanıcı hesapları Başkanlık tarafından aktive edilecek ve mükelleflere başvuru formunda belirtilen e-posta hesabı üzerinden bilgi verilecektir.

3.Mali mühür, elektronik imza ve zaman damgası bulunmayan mükellefler

Mali mühür veya elektronik imzası bulunmayan mükellefler durumlarına uygun elektronik imza sertifikalarını almaları gerekmektedir.

4. Mali Mühür

Elektronik defter başvuru aşamasında ve elektronik defterlerin ve bunlara ilişkin beratların imzalanması sürecinde kullanılan mali mühür TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilecektir.

5.Elektronik İmza

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik imza, aynı kanunun sekizinci maddesi kapsamında faaliyette bulunan elektronik imza servis sağlayıcılarından temin edilecektir.

6.Zaman Damgası

Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır.
Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilecektir.

Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mükellef grupları itibariyle e-Defter başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

-Tüzel Kişi Mükellefler

• Vergi Kimlik Numarası (VKN)
• Unvanı
• Uyumlu Yazılım
• Adresi
• Telefon Numarası
• Elektronik Posta Adresi
/>• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)

Kamu Kurumları ve Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklar

• VKN
• Unvanı
• Uyumlu Yazılım
• Adresi
• Telefon Numarası
• Elektronik Posta Adresi
• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Telefon (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

- Gerçek Kişiler

• T.C. Kimlik Numarası (TCKN)
• Adı
• Soyadı
• Uyumlu Yazılım
• Adresi
• Telefon Numarası
• Elektronik Posta Adresi
• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)
• Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki) Form doldurulup Kaydet butonuna basıldıktan sonra Java appleti çalışacaktır.
Ardından tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişi olan mükellefler ise nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam eder.

 E-Defter Başvuru

Kopyalanamaz © 2018 Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım   2000 BİLGİSAYAR

--%>