MAKALELER


e-Defter Hazırlık Aşamaları

Lisans İşlemleri
e-Defter Kullanımını aktif hale getirmek için iki ayrı lisans kurulumu yapılmaktadır.
1. Program lisansı
2. Mali Yıl lisansı

e-Defter Saklama Modülü (Bulut) Kullanımı

Bu modülle e-Defter uygulamasının oluşturduğu resmi e-Defter ve berat dosyalarının, tanımı yapılacak bulut hesabı üzerine otomatik olarak yüklenmesi / buluttan indirilmesi ve bulut bazında gerekliyse otomatik olarak (e-Defter Tanımları’ndaki arşiv hiyerarşisi dahilinde) arşiv klasörleri oluşturması sağlanmıştır.

E-Defter Kullanım Klavuzu

Güneş Sistemi e-Defter uygulaması ile ; 
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Maliye Bakanlığı’nın, elektronik defter, belge ve kayıtlar için belirlemiş olduğu usül ve esaslara uygun olmayan eksik veya hatalı kayıtlar otomatik olarak tespit edilir. Hatalı kayıt tespit edilmesi durumunda, uyarı mesajları ile operatör bilgilendirilip hatalı e-defter oluşturulması engellenir ve hatalı kayıtların raporlanması sağlanır.
Defterlerin oluşturulmasının ardından, bu defterlere ait beratların oluşturulması sağlanır. Berat, deftere ait mali kayıtlar hariç olmak üzere bazı özet bilgileri ( deftere ait imza/mühür değeri, firma bilgileri, muhasebeci bilgileri, oluşturulan defterin türü ve dönemine ait bilgiler, beratın kendi imza değeri) taşıyan bir elektronik sertifikadır. Yevmiye Defteri için ayrı, Büyük Defter için ayrı berat oluşturulmaktadır.
GİB’e beratlar gönderilmeden önce yetkisi olan kullanıcıların da defter ve beratlarını görüntülemeleri ve muhasebe kayıtlarının, oluşturulan elektronik defterlere tam ve uygun olarak aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeleri sağlanır.
Günlük, Aylık ya da Madde Numarası aralığında kullanıcının belirleyeceği periyotlarda Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’i, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlar, ilgili berat dosyalarını elektronik olarak GİB’e güvenli bir şekilde iletir.

Kopyalanamaz © 2018 Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım   2000 BİLGİSAYAR

--%>